Nenad Žugaj

Nenad ŽugajNenad Žugaj diplomirao je na Kineziološkom fakultetu 2007. godine., te stekao zvanje magistra kineziologije i fitness trenera. Od svoje desete godine trenira hrvanje. Olimpijac, osvajač svjetske i europske seniorske medalje. Trener je gradske selekcije i hrvačkog kluba “Lika”. Licencirani je pro instruktor Suples trening sistema.