Nenad Žugaj

//Nenad Žugaj
Nenad Žugaj2018-09-02T14:54:01+00:00

Nenad Žugaj

Nenad ŽugajNenad Žugaj diplomirao je na Kineziološkom fakultetu 2007. godine., te stekao zvanje magistra kineziologije i fitness trenera. Od svoje desete godine trenira hrvanje. Olimpijac, osvajač svjetske i europske seniorske medalje. Trener je gradske selekcije i hrvačkog kluba “Lika”. Licencirani je pro instruktor Suples trening sistema.