Project Description

Pilates na spravama program je u kojem se mogu iskoristiti baš sve dobrobiti pilates vježbanja: rehabilitacija, jačanje snage, zdravlje i ljepota. Radi se o polu-individualnim treninzima u grupama od 3 do 5 ljudi. Ovaj program preporuča se i ljudima koji nisu u punom fizičkom kapacitetu za vježbanje, zbog ozljeda ili bolesti, pošto je originalno osmišljen kao oblik fizičke rehabilitacije.