Project Description

Yoga & Pilates Flow je Kineziološko-terapijski program koji uključuje satove Yoge u svakodnevnom životu i Pilates flow programa. Naglasak se stavlja na vježbe istezanja kako bi se povećao opseg pokreta, vježbe disanja za umirivanje organizma i koncentraciju, pojačanje protoka energije, te opuštanje cijelog tijela. Sve to je preduvjet za zdrav, dug i miran život, a ujedno i reducira stres.